MENU

WIE ZIJN WIJ?

 

Het team van Een Stap Voor bestaat uit universitair opgeleide professionals die graag werken met kinderen, jongeren én hun ouders. Ons team omvat diversiteit aan ervaring en kennis. Onze expertise blijven wij up to date houden door het regelmatig volgen van post-academische cursussen en opleidingen. Voor onze professionals hanteren wij veelal de titel Orthopedagoog/Psycholoog. De opleidingsachtergrond kan verschillen, echter zijn alle professionals diagnostisch bevoegd en hebben een klinische psychologische achtergrond. 

DANIELLE GOEDHART MSC - Psycholoog/orthopedagoog NVO

De praktijk is onder leiding van Danielle Goedhart, geregistreerd NVO-Orthopedagoog (klinisch) met psychodiagnostische bevoegdheid. Danielle heeft zich tijdens haar studie aan de Universiteit Leiden gespecialiseerd in klinische behandeling en diagnostiek voor kinderen/jeugdigen. Aanvullend heeft zij de postacademische opleiding Cognitieve Gedragstherapie voltooid en is zij bevoegd en opgeleid om EMDR (traumatherapie) toe te passen bij kinderen en jeugdigen. Naast haar functie als praktijkhouder ligt haar hart vooral bij het werken met de kinderen en jongeren. Hierin vindt zij het belangrijk om te kijken naar wat er nu écht nodig is voor een kind, zonder blind te staren op protocollen of een diagnose. 

Praktijkhouder Een Stap Voor

 

CAROLIEN HOOIJMANS MSC - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST NVO

Carolien Hooijmans werkt per september 2016 als Orthopedagoog-Generalist NVO voor Een Stap Voor. Zij heeft ervaring als orthopedagoog binnen de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en de kinder- en jeugd GGZ. Carolien beschikt over een sterk analytisch vermogen. Ze geeft vanuit betrokkenheid en visie vorm en inhoud aan diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. De expertise van Carolien ligt op het gebied van diagnostiek en behandeling. Ze treedt binnen de praktijk tevens op als regiebehandelaar, dat betekent dat zij mee denkt waar nodig binnen de praktijk. Carolien biedt traumabehandeling middels EMDR, cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding.  Ze werkt bij voorkeur systeemgericht, door zowel ouders als school te betrekken in het behandelproces.

 

Carolien Hooijmans

 

 

LOTTE ZEIJLEMAKER MSC - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG NVO

Lotte is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht met daarbij een psychodiagnostische bevoegdheid. Zij heeft inmiddels negen jaar ervaring in het bieden van hulp aan kinderen, jongeren én hun ouders met uiteenlopende hulpvragen. De expertise van Lotte ligt met name op vragen rondom somberheid en angsten. Naast deze expertise heeft Lotte kennis en kunde van het doen van diagnostisch onderzoek bij kind en jeugd. Het versterken van 'de eigen kracht' verweeft Lotte in haar werkwijze, voor zowel ouders als het kind. Tenslotte vindt zij het belangrijk om als professional betrouwbaar en transparant te zijn, hierin staat 'ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe' centraal. 

 

 Lotte Zeijlemaker

Melissa hogervorst msc - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG nvo (i.o tot generalist)

Melissa heeft de opleiding academische PABO en Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit Leiden. Melissa heeft onder andere gewerkt als leerkracht op een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor moeiljk lerende kinderen. Melissa is gedreven, enthousiast en analytisch. In 2017 heeft Melissa de aanvullende post academische opleidng 'Cognitieve gedragstherapie Kind en Jeugd' afgerond. In 2019 is zij tevens gestart met de postacademische registratie tot Orthopedagoog Generalist. Hierdoor volgt ze met regelmaat opleidingen en cursussen om haar kennis en expterise op peil te houden. In dit traject is Melissa inmiddels bevoegd om EMDR (trauma therapie) bij kind en jeugd uit te voeren en heeft zij uiteenlopende cursussen gevolgd zoals: systemisch werken, rouw & verlies, theraplay, NIKA en Acceptante en Commitment Therapy.

  

Melissa Hogervorst

 

charlotte de valk MSC - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG NVO

Charlotte is afgestudeerd als Orthopedagoog met een 'excellentie-traject' aan de Universiteit van Amsterdam. Zij beschikt daarnaast over een psycho- diagnostische bevoegdheid. Charlotte heeft de post-master opleiding cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jeugd afgerond. Tevens heeft zij de bevoegdheid behaald om EMDR behandelingen (voor o.a. trauma) uit te voeren. Charlotte heeft ervaring als orthopedagoog binnen het onderwijs en binnen de jeugdhulp. Zij stemt haar behandeling af op de specifieke behoeften en belevingswereld van het kind en geeft dit middels creatieve en frisse wijze vorm. 

 

 

Nina wijns msc - psycholoog (i.o Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP)

Nina is afgestudeerd als Psycholoog Kind & Jeugd aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is zij diagnostisch bevoegd. Na deze studie heeft Nina verschillende werkplekken in de specialistische alsmede Basis-GGZ gezien waardoor zij brede ervaring heeft opgedaan. Tijdens haar werk heeft zij opleidingen en cursussen gevolgd om haar aanvullende registratie tot Postmaster Kinder- en jeugdpsycholoog NIP te behalen (2020 afgerond). Een kleine greep uit haar opleidingen en cursussen: EMDR Kind & Jeugd, Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, NIKA, theraplay en Acceptante en Commitment Therapy. Nina staat voor een creatieve, flexibele en oplossingsgerichte aanpak met hierin invloeden vanuit de methode Theraplay. Haar uitgangspunt is om kinderen/jongeren én hun omgeving op weg te helpen zodat zij op eigen kracht hun pad kunnen vervolgen. 

 

Nina Wijns MSc

Tessa de jong msc - psycholoog/orthopedagoog nvo

Tessa heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden waardoor zij zich Orthopedagoog mag noemen, in het bijzonder binnen leer- en gedragsproblemen. Tevens is zij bevoegd leerkracht binnen het basisonderwijs. Op dit moment volgt Tessa een postacademische opleiding tot cognitief gedragstherapeut Kind en Jeugd. Met een oplossingsgerichte houding en daadkracht helpt Tessa kinderen graag een stap verder. Binnen Een Stap Voor verzorgt zij behandelingen van bijvoorbeeld angsten, somberheid of laag zelfbeeld. Tevens verricht zij diagnostisch onderzoek. Binnen het team is Tessa daarnaast onze specialist als het op (vermoedelijke) hoogbegaafdheid aankomt. Haar kennis rondom hoogbegaafdheid blijft zij up to date houden door cursussen te volgen en door literatuur in te blijven duiken. Tenslotte is zij - mede door deze kennis - werkzaam binnen onze onderwijstak Een Stap Wijzer. Binnen de onderwijstak verricht zij onder andere didactisch, dyslexie- en dyscalculie onderzoek. 

 

 

marthe veen msc - psycholoog/orthopedagoog nvo

Marthe is afgestudeerd als Orthopedagoog met een diagnostische bevoegdheid aan de Universiteit Leiden. Vanuit deze studie heeft zij de postacademische opleiding tot cognitieve gedragstherapie in 2017 afgerond. Ze vindt het belangrijk haar kennis op peil te houden en volgt hierdoor regelmatig cursussen voor bijscholing. Marthe heeft binnen de jeugdzorg ervaring met verschillende soorten ontwikkelingsproblemen bij kinderen/jeugdigen opgebouwd. In het werken vindt ze het belangrijk dat cliënten zich gehoord voelen en dat er kan worden aangesloten op diens belevingswereld.  

 

Marthe Veen

Anneli dijkslag MSC - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG & Psychomotorisch therapeut

Anneli is afgestudeerd in Psychomotorische therapie & bewegingsagogie in Zwolle. Hierop heeft zij besloten de Master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht te volgen. Deze master heeft zij succesvol afgerond. Anneli heeft ervaring opgedaan in het ambulant begeleiden van kinderen en jeugdigen, daarbij heeft zij diagnostiek en behandelervaring opgedaan in de GGZ Kind & Jeugd. Anneli is diagnostisch bevoegd en krijgt energie van het werken met kinderen middels maatwerk. Ze is doelgericht en vindt het belangrijk dat kinderen voldoende kunnen bewegen in behandeling alsmede diagnostiek. 

 

Anneli Dijkslag

 

ELINE SCHUURMANS MSC - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG NVO

Eline is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Leiden en is in het bezit van een diagnostische bevoegdheid. Eline heeft ervaring opgedaan in de jeugdbescherming en ambulante begeleiding. Daarnaast heeft zij diagnostiek- en behandelervaring opgedaan in de kinder- en jeugd GGZ. Eline vindt het mooie aan het werken met kinderen dat ieder kind uniek is en een persoonlijke benadering vraagt. Ze vindt het belangrijk om een positieve en veilige sfeer te creëren, voor zowel kinderen als ouders.

Eline Schuurmans

Babet jansen msc - Toegepast psycholoog/orthopedagoog

Babet is naast toegepast psycholoog, afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Leiden. Zij heeft tijdens haar studie de diagnostische bevoegdheid behaald. Babet heeft ervaring in het werken als persoonlijk begeleider vanuit een PGB en in ervaring in de GGZ Kind en Jeugd. Binnen de GGZ heeft Babet voornamelijk behandeling uitgevoerd en diagnostisch onderzoek verricht. Momenteel volgt zij de postacademische opleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd, hierdoor verrijkt en verdiept zij momenteel haar behandelmogelijkheden. Babet vindt het belangrijk om aan te sluiten bij ouders en kinderen. Zij zet haar gedrevenheid en enthousiasme hier graag voor in. In de diagnostiek en behandeling probeert ze zich niet blind te staren op diagnoses en protocollen maar met regelmaat 'buiten de box' te denken.

 

 

Babet Jansen

Charlotte Anbeek - praktijk ondersteuner

Charlotte is afgestudeerd als HBO verpleegkundige, zij heeft binnen het medische circuit haar nodige ervaring opgedaan. Inmiddels is zij alweer enkele jaren werkzaam binnen Een Stap Voor als professioneel praktijkondersteuner. Zij heeft uiteenlopende werkzaamheden die zowel administratief, beleidsmatig alsmede personeelszaken betreffen. Charlotte is een werkelijke duizendpoot rondom het reilen en zeilen van de praktijk, mede hierdoor kunnen de professionals zich focussen op de uitvoering van hun werk. 

 

Charlotte Anbeek

Elisa flipse - kunstzinnig therapeut & stagiaire orthopedagogiek

Elisa is afgestudeerd als beeldend kunstzinnig therapeut aan de Hogeschool Leiden. Tijdens haar opleiding heeft ze ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen en jongeren op verschillende scholen. Na het volbrengen van de pre-master, Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, heeft ze gekozen voor de master Forensische Gezinspedagogiek. Elisa is erg enthousiast over de stage en haar visie komt overeen met die van de praktijk. Het toepassen van maatwerk en het kijken met een onbevooroordeelde blik naar de cliënt is belangrijk voor haar. Vanaf februari gaat de stage van start en zullen haar werkzaamheden in eerste instantie in het teken staan van observatie.  Later zal Elisa ook participeren in de intakefase en in de behandel- en afrondfase.

 

 Elisa Flipse

 

Onze professionals zijn lid van het Kwaliteitsregister Jeugd. SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. 

 

 

SKJ Geregistreerd   

Samenwerking kinderfysiotherapie cool kids

Wij werken naast onze eigen professionals regelmatig samen met andere professionals en disciplines uit het werkveld. Kinderfysiotherapie Cool Kids is op vrijdagochtend tevens in onze praktijk gevestigd.