MENU

WIE ZIJN WIJ?

 

Het team van Een Stap Voor bestaat uit universitair opgeleide professionals die graag werken met kinderen, jongeren én hun ouders. Ons team omvat diversiteit aan ervaring en kennis. Voor onze professionals hanteren wij de titel Orthopedagoog/Psycholoog. De opleidingsachtergrond kan verschillen, echter zijn alle professionals diagnostisch bevoegd en hebben een klinische psychologische achtergrond. Hierdoor zijn de professionals in uitvoering gelijk. 

DANIELLE GOEDHART MSC - Psycholoog/orthopedagoog NVO

De praktijk is onder leiding van Danielle Goedhart, geregistreerd NVO-Orthopedagoog (klinisch) met psychodiagnostische bevoegdheid. Danielle heeft zich tijdens haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden gespecialiseerd in klinische behandeling en diagnostiek voor kinderen/jeugdigen. Aanvullend heeft zij de postacademische opleiding Cognitieve Gedragstherapie voltooid en is zij bevoegd en opgeleid om EMDR (traumatherapie) toe te passen bij kinderen en jeugdigen. Naast haar functie als praktijkhouder ligt haar hart vooral bij het werken met de kinderen en jongeren. Hierin vindt zij het belangrijk om te kijken naar wat er nu écht nodig is voor een kind, zonder blind te staren op protocollen of een diagnose. 

 

LONNEKE VERHEUL MSC - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG NVO

Lonneke Verheul is als Orthopedagoog NVO afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zij heeft ervaring in het werken met kinderen/jeugdigen én hun ouders, vanuit schoolmaatschappelijk werk (SMW) en vanuit de Kind en Jeugd GGZ. Lonneke is enthousiast, bevlogen en werkt bij voorkeur met het gehele gezinssysteem. De expertise van Lonneke ligt daarom ook op het gebied van systemisch werken. Deze werkwijze verweeft zij tevens in haar behandeling en diagnostiek aan kinderen en jeugdigen. Lonneke voert met regelmaat diagnostisch onderzoek uit om op deze manier bepaald (probleem)gedrag te kunnen verklaren. Naast haar titel als Orthopedagoog is zij tevens opgeleid tot trainer voor onder andere de KIES-methodiek en Brain Blocks. Lonneke heeft de postacademische opleiding Cognitieve Gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen succesvol afgerond. 

 

 

CAROLIEN HOOIJMANS MSC - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST NVO

Carolien Hooijmans werkt per september 2016 als Orthopedagoog-Generalist NVO voor Een Stap Voor. Zij heeft ervaring als orthopedagoog binnen de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en de kinder- en jeugd GGZ. Carolien beschikt over een sterk analytisch vermogen. Ze geeft vanuit betrokkenheid en visie vorm en inhoud aan diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. De expertise van Carolien ligt op het gebied van diagnostiek en behandeling. Ze treedt binnen de praktijk tevens op als regiebehandelaar, dat betekent dat zij mee denkt waar nodig binnen de praktijk. Carolien biedt traumabehandeling middels EMDR, cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding.  Ze werkt bij voorkeur systeemgericht, door zowel ouders als school te betrekken in het behandelproces.

 

Carolien Hooijmans

 

 

LOTTE ZEIJLEMAKER MSC - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG NVO

Lotte is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht met daarbij een psychodiagnostische bevoegdheid. Zij heeft inmiddels negen jaar ervaring in het bieden van hulp aan kinderen, jongeren én hun ouders met uiteenlopende hulpvragen. De expertise van Lotte ligt met name op vragen rondom somberheid en angsten. Naast deze expertise heeft Lotte kennis en kunde van het doen van diagnostisch onderzoek bij kind en jeugd. Het versterken van 'de eigen kracht' verweeft Lotte in haar werkwijze, voor zowel ouders als het kind. Tenslotte vindt zij het belangrijk om als professional betrouwbaar en transparant te zijn, hierin staat 'ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe' centraal. 

 

 

Melissa hogervorst msc - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG nvo

Melissa werkt sinds februari 2017 bij Een Stap Voor. Zij heeft de opleiding academische PABO en Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit Leiden. Melissa heeft onder andere gewerkt als leerkracht op een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeiljk lerende kinderen. Melissa is gedreven, enthousiast en analytisch. Mede dankzij haar ervaring binnen het onderwijs ligt de expertise van Melissa in de hulpvragen die raakvlakken hebben met het onderwijs. Melissa heeft de aanvullend postacademische opleiding tot Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd in 2017 afgerond. Hierdoor heeft zij tevens expertise en ervaring opgebouwd rondom 'effectief bewezen' behandeling van kinderen en jeugdigen.  

 

 

charlotte de valk MSC - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG NVO

Charlotte is afgestudeerd als Orthopedagoog met een 'excellentie-traject' aan de Universiteit van Amsterdam. Zij beschikt daarnaast over een psycho- diagnostische bevoegdheid. Charlotte heeft de post-master opleiding cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jeugd afgerond. Charlotte heeft daarnaast ervaring als orthopedagoog binnen het onderwijs en binnen de jeugdhulp. Zij stemt haar behandeling af op de specifieke behoeften en belevingswereld van het kind en geeft dit middels creatieve en frisse wijze vorm. 

 

 

drs Monique Gracey - van der veen - psycholoog/Orthopedagoog Generalist

Monique is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht met de specialisatie ‘leer- en cognitieve ontwikkelingsstoornissen’. Na haar studie heeft zij de registratie tot NVO-Orthopedagoog-Generalist behaald. Monique heeft bij een onderwijsbegeleidingsdienst twintig jaar ervaring opgebouwd met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en het adviseren van kinderen, ouders en leerkrachten. Zij heeft zich gespecialiseerd in zowel gedrags- als leerproblemen. In haar werkwijze heeft Monique samenwerking met ouders en school hoog in het vaandel staan.  Doel is altijd dat ouders, kind en leerkracht weer zo snel mogelijk op eigen kracht verder kunnen.

 

Monique Gracey

 

Tessa de jong, msc - orthopedagoog nvo

Tessa heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden waardoor zij zich Orthopedagoog mag noemen en is gespecialiceerd in leer- en gedragsproblemen.Tenslotte is zij bevoegd leerkracht binnen het basisonderwijs en heeft zij 'vlieguren' opgedaan binnen het speciaal onderwijs. Met een oplossingsgerichte houding en daadkracht helpt Tessa kinderen graag een stap verder. Binnen Een Stap Voor verzorgt zij behandelingen en diagnostiek. Tevens is zij werkzaam bij onderwijsprakijk Een Stap Wijzer. Binnen de onderwijspraktijk verricht zij onder andere dyslexie- en dyscalculie onderzoek. 

 

 

marthe veen - psycholoog/orthopedagoog nvo

Marthe is afgestudeerd als orthopedagoog met een diagnostische bevoegdheid aan de Universiteit Leiden. Vanuit deze studie heeft zij de postacademische opleiding tot cognitieve gedragstherapie in 2017 afgerond. Ze vindt het belangrijk haar kennis op peil te houden en volgt hierdoor regelmatig cursussen voor bijscholing. Marthe heeft binnen de jeugdzorg ervaring met verschillende soorten ontwikkelingsproblemen bij kinderen/jeugdigen opgebouwd. In het werken vindt ze het belangrijk dat cliënten zich gehoord voelen en dat er kan worden aangesloten op diens belevingswereld.  

 

Marthe Veen

Anneli dijkslag MSC - PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG & Psychomotorisch therapeut

Anneli is afgestudeerd in Psychomotorische therapie & bewegingsagogie in Zwolle. Hierop heeft zij besloten de Master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht te volgen. Deze master heeft zij succesvol afgerond. Anneli heeft ervaring opgedaan in het ambulant begeleiden van kinderen en jeugdigen, daarbij heeft zij diagnostiek en behandelervaring opgedaan in de GGZ Kind & Jeugd. Anneli is diagnostisch bevoegd en krijgt energie van het werken met kinderen middels maatwerk. Ze is doelgericht en vindt het belangrijk dat kinderen voldoende kunnen bewegen in behandeling alsmede diagnostiek. 

 

Anneli Dijkslag

Elisa flipse - kunstzinnig therapeut & stagiaire orthopedagogiek

Elisa is afgestudeerd als beeldend kunstzinnig therapeut aan de Hogeschool Leiden. Tijdens haar opleiding heeft ze ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen en jongeren op verschillende scholen. Na het volbrengen van de pre-master, Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, heeft ze gekozen voor de master Forensische Gezinspedagogiek. Elisa is erg enthousiast over de stage en haar visie komt overeen met die van de praktijk. Het toepassen van maatwerk en het kijken met een onbevooroordeelde blik naar de cliënt is belangrijk voor haar. Vanaf februari gaat de stage van start en zullen haar werkzaamheden in eerste instantie in het teken staan van observatie.  Later zal Elisa ook participeren in de intakefase en in de behandel- en afrondfase.

 

 Elisa Flipse

 

Onze professionals zijn lid van het Kwaliteitsregister Jeugd. SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. 

 

 

SKJ Geregistreerd   

Samenwerking kinderfysiotherapie cool kids

Wij werken naast onze eigen professionals regelmatig samen met andere professionals en disciplines uit het werkveld. Kinderfysiotherapie Cool Kids is op vrijdagochtend tevens in onze praktijk gevestigd.