Vanaf 1 februari 2022 nemen wij weer nieuwe aanmeldingen aan, welkom.

Direct aanmelden!

TEAM

VAN
PROFES­SIONALS

Het team van Een Stap Voor bestaat uit universitair opgeleide professionals die graag werken met kinderen, jongeren én hun ouders. Ons team omvat diversiteit aan ervaring en kennis. Onze expertise houden wij up to date door het regelmatig volgen van post-academische cursussen en opleidingen. Voor onze professionals hanteren wij veelal de titel Orthopedagoog/Psycholoog. De opleidingsachtergrond kan verschillen, echter zijn alle professionals diagnostisch bevoegd en hebben een klinische psychologische achtergrond. 

Ontmoet ons team

Praktijkhouder - Psycholoog / Orthopedagoog-Generalist (BIG) / Regiebehandelaar

Danielle
Bax-Goedhart

De praktijk is onder leiding van Danielle Goedhart, NVO Orthopedagoog-Generalist met BIG-registratie (49929307131). Tevens is zij bevoegd tot het uitvoeren van EMDR therapie bij zowel kind, jeugd alsmede volwassenen. Na het behalen van haar master Education and Child studies opende zij in 2014 de deuren van Een Stap Voor. Naast haar functie als praktijkhouder ligt haar hart bij het werken met de kinderen en jongeren. Hierin vindt zij het belangrijk om te kijken naar wat er nu écht nodig is voor een kind, zonder blind te staren op protocollen of een diagnose. Lees hier meer over de ontstaanswijze en visie van de praktijk.

outside the box mindset + dynamisch + flexibel

foto van Danielle

MSc - Psycholoog / orthopedagoog- generalist NVO / Regiebehandelaar

Carolien
Hooijmans

Carolien Hooijmans werkt per september 2016 als Orthopedagoog-Generalist NVO (BIG-19926948431) voor Een Stap Voor. Carolien blijft zich ontwikkelen door het volgen van nascholing en opleidingen. Inmiddels is zij naast Orthopedagoog-Generalist ook werkzaam als cognitief gedragstherapeut VGCt® en EMDR Europe practitioner. Zij heeft ervaring als professional binnen de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en de kinder- en jeugd GGZ. Carolien beschikt over een sterk analytisch vermogen. Ze geeft vanuit betrokkenheid en visie vorm en inhoud aan diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. De expertise van Carolien ligt op het gebied van diagnostiek en behandeling. Ze treedt binnen de praktijk tevens op als regiebehandelaar. Carolien biedt traumabehandeling middels EMDR, cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding. Ze werkt bij voorkeur systeemgericht, door zowel ouders als school te betrekken in het behandelproces.

krachtig + deskundig + humor

foto van Carolien

MSc- Registerpsycholoog NIP Kind en Jeugd / Regiebehandelaar

Nina
Wijns

Nina is afgestudeerd als Psycholoog Kind & Jeugd aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is zij diagnostisch bevoegd. Na deze studie heeft Nina op verschillende werkplekken in de specialistische alsmede Basis-GGZ gewerkt. Hierdoor heeft zij brede ervaring opgedaan. Nina heeft de postmasterregistratie tot Registerpsycholoog NIP Kind en Jeugd behaald. In deze opleiding heeft zij o.a. de cursussen EMDR, Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance en Commitment Therapy, Schematherapie, Rouw & Verlies, Ouder-kind-interactie therapie (invloeden NIKA, Theraplay) en gezinsgerichte CGT gevolgd. Binnen Een Stap Voor werkt Nina als uitvoerend professional maar voornamelijk als regiebehandelaar. Nina staat voor een creatieve, flexibele en oplossingsgerichte aanpak. Haar uitgangspunt is om kinderen/jongeren én hun omgeving op weg te helpen zodat zij op eigen kracht hun pad kunnen vervolgen. 

empathisch + open blik + rijke kennis

foto van Nina

psycholoog / orthopedagoog nvo

Lotte
Zeijlemaker

Lotte is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht waarbij zij haar psychodiagnostische bevoegdheid heeft gehaald. Zij heeft ruime ervaring in het bieden van hulp aan kinderen, jongeren én hun ouders met uiteenlopende hulpvragen. De expertise van Lotte ligt met name op vragen rondom somberheid en angsten. Naast deze expertise heeft Lotte ruime ervaring in het doen van diagnostisch onderzoek bij kind en jeugd. Het versterken van ‘de eigen kracht’ verweeft Lotte in haar werkwijze, voor zowel ouders als het kind. Tenslotte vindt zij het belangrijk om als professional betrouwbaar en transparant te zijn, hierin staat ‘ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe’ centraal.

krachtig + betrokken + duidelijk

foto van Lotte

msc - Psycholoog / orthopedagoog-generalist (i.o)

Charlotte
De Valk

Charlotte is afgestudeerd als Orthopedagoog met een ‘excellentie-traject’ aan de Universiteit van Amsterdam. Charlotte beschikt over een psychodiagnostische bevoegdheid. Momenteel volgt Charlotte de post-master opleiding tot Orthopedagoog-Generalist. Zij heeft binnen dit traject o.a. de cursus cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR voor kind en jeugd afgerond. Ook is zij geschoold in ouder-kind-interactie therapie (invloeden NIKA, Theraplay). Charlotte heeft ervaring als Orthopedagoog binnen het onderwijs, GGZ en binnen de jeugdhulp. Tevens is zij sinds 2008 werkzaam als dansdocente en heeft zij pedagogische en didactische kennis opgedaan door het werken met verschillende doelgroepen. Charlotte vindt het belangrijk dat kinderen/jongeren en diens ouders zich geaccepteerd en begrepen voelen binnen de therapie. Ook werkt zij graag systemisch.

creatief + accepterend + inlevend

foto van Charlotte

Orthopedagoog nvo // Aanmeldcoördinator

Tessa
De Jong

Tessa heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden waardoor zij zich Orthopedagoog mag noemen, in het bijzonder binnen leer- en gedragsproblemen. Tevens is zij bevoegd leerkracht binnen het basisonderwijs. Tessa heeft de postacademische basiscursus tot cognitief gedragstherapeut Kind en Jeugd afgerond. Ook heeft zij zich gespecialiseerd in emotieregulatie bij kinderen en jongeren. Met een oplossingsgerichte houding en daadkracht helpt Tessa kinderen graag een stap verder. Binnen Een Stap Voor verzorgt zij behandelingen van bijvoorbeeld angsten, somberheid of laag zelfbeeld. Tevens verricht zij diagnostisch onderzoek. Binnen het team is Tessa daarnaast onze specialist als het op (vermoedelijke) hoogbegaafdheid aankomt. Haar kennis rondom hoogbegaafdheid blijft zij up to date houden door cursussen te volgen en door literatuur in te blijven duiken. Tenslotte is zij - mede door deze kennis - werkzaam binnen onze onderwijstak Een Stap Wijzer. Binnen de onderwijstak verricht zij onder andere didactisch, dyslexie- en dyscalculie-onderzoek.

enthousiast + laagdrempelig + pro-actief

foto van Tessa

msc - Psycholoog /orthopedagoog nvo

Marthe
Veen

Marthe is afgestudeerd als Orthopedagoog met een diagnostische bevoegdheid aan de Universiteit Leiden. Vanuit deze studie heeft zij de postacademische opleiding cognitieve gedragstherapie in 2017 afgerond. Ze vindt het belangrijk haar kennis op peil te houden en volgt hierdoor regelmatig cursussen voor bijscholing. Zo heeft zij onlangs de traumacursus EMDR gevolgd waardoor zij bevoegd is EMDR behandelingen uit te voeren. Marthe heeft binnen de jeugdzorg ervaring met verschillende soorten ontwikkelingsproblemen bij kinderen/jeugdigen opgebouwd. In het werken vindt ze het belangrijk dat cliënten zich gehoord voelen en dat er kan worden aangesloten op diens belevingswereld.

empathisch + nieuwsgierig + omgevingsbewust

foto van Marthe

psycholoog/orthopedagoog & psychomotorisch therapeut

Anneli
Dijkslag

Anneli is afgestudeerd in Psychomotorische therapie & bewegingsagogie in Zwolle. Hierop heeft zij besloten de Master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht te volgen. Deze master heeft zij succesvol afgerond. Anneli heeft ervaring opgedaan in het ambulant begeleiden van kinderen en jeugdigen, daarbij heeft zij diagnostiek en behandelervaring opgedaan in de GGZ Kind & Jeugd. Anneli is diagnostisch bevoegd en krijgt energie van het werken met kinderen middels maatwerk. Ze is doelgericht en vindt het belangrijk dat kinderen voldoende kunnen bewegen in behandeling alsmede tijdens het doen van diagnostiek.

sportief + positieve mindset + enthousiast

foto van Anneli

msc - Psycholoog / orthopedagoog NVO

Eline
Schuurmans - van den Tempel

Eline is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Leiden en is in het bezit van een diagnostische bevoegdheid. Eline heeft ervaring opgedaan in de jeugdbescherming en ambulante begeleiding. Daarnaast heeft zij diagnostiek- en behandelervaring opgedaan in de kinder- en jeugd GGZ. Naast de postmaster cursus cognitieve gedragstherapie heeft zij de cursus EMDR gevolgd. Hierdoor is zij bevoegd om EMDR behandelingen uit te voeren. Zij blijft graag in ontwikkeling, onlangs heeft zij daarom cursussen gevolgd gericht op prikkelverwerking en hoogbegaafdheid. Eline vindt het mooie aan het werken met kinderen dat ieder kind uniek is en een persoonlijke benadering vraagt. Ze vindt het belangrijk om een positieve en veilige sfeer te creëren, voor zowel kinderen als ouders.

nieuwsgierig + rijke kennis + invoelend

foto van Eline

Toegepast psycholoog / orthopedagoog NVO

Babet
Jansen

Babet is naast toegepast psycholoog, afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Leiden. Zij heeft tijdens haar studie een diagnostische bevoegdheid behaald. Babet heeft ervaring in het werken als persoonlijk begeleider vanuit een PGB en in de GGZ Kind en Jeugd. Momenteel volgt zij de postacademische opleiding tot Cognitief gedragstherapeut en Registerpsycholoog NIP Kind en Jeugd. Babet is bevoegd om EMDR-therapie toe te passen bij kinderen en jeugdigen. Tenslotte heeft zij onlangs de basiscursus Schematherapie afgerond waardoor zij elementen uit deze therapie kan verweven in haar huidige behandelingen. Babet vindt het belangrijk om aan te sluiten bij ouders en kinderen. Zij zet haar gedrevenheid en enthousiasme hier graag voor in. In de diagnostiek en behandeling probeert ze zich niet blind te staren op diagnoses en protocollen maar met regelmaat ‘buiten de box’ te denken.

bevlogen + energiek + Deskundig

foto van Babet

systeemcoach & relatietherapeut

Nynke
Kiela-Siderius

Nynke heeft in 2010 haar Bachelor of Social Work behaald. Inmiddels heeft zij zich gespecialiseerd als systeemcoach en is zij tevens systeemspecialist in opleiding. Deze opleiding omvat zowel de traditionele systeemtheorie alsook aanvullende vakgebieden zoals ervaringsgericht werken, filosofie, voice dialogue en bio-energetica. Nynke ontwikkelt zich graag, ze heeft de opleiding EFT relatietherapeut en de opleiding tot 'Houd me vast trainer' afgerond. Tot slot is Nynke getraind in EFIT en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Nynke gelooft dat het voor kinderen belangrijk is om op te groeien in een stabiele omgeving, wat soms lastig te creëren is doordat de maatschappij veelal gericht is op perfectie en succes. De druk die dit met zich meebrengt kan zwaar zijn voor zowel de kinderen als ouders in een gezin. Nynke helpt deze gezinnen graag om samen sterk te staan. Nynke vliegt bij Een Stap Voor in vanuit haar eigen praktijk Reboost It.

Verbindend + coaching + empathisch

foto van Nynke

MSc Psycholoog / Orthopedagoog

Daisy
Stubbe

Daisy heeft zowel de hbo-opleiding Pedagogiek als de universitaire masteropleiding Orthopedagogiek afgerond. Hierdoor mag zij zich zowel Pedagoog als Orthopedagoog noemen. Daisy is bevoegd en ervaren in het afnemen van psychodiagnostiek. Gedurende haar opleidingen en latere werkzaamheden heeft Daisy onder andere ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs, alsook bij een praktijk soortgelijk aan Een Stap Voor. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan bij gespecialiseerde centra voor autismespectrumstoornissen en taalontwikkelingsstoornissen (Kentalis). In een behandeltraject vindt Daisy het belangrijk dat zowel kind als ouder zich gehoord en veilig voelen. Ze is open, eerlijk en komt graag tot de kern.

 Empathisch + betrouwbaar + doelgericht

 

foto van Daisy

MSc Orthopedagoog/ Psycholoog

Linda
Stuit

Linda heeft in eerste instantie haar Bachelor Social Work behaald en is hiermee geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Na haar Bachelor is zij verder gaan studeren tot Orthopedagoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij heeft werkervaring opgedaan bij Boba, een organisatie voor begeleiding en behandeling van kinderen/jongeren en volwassenen met autisme. Linda vindt het belangrijk een luisterend oor te bieden en tegelijkertijd goed door te vragen, zodat de kern duidelijk naar voren komt. Ze vindt het belangrijk dat iedereen zich (positief) kan ontwikkelen met zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten. Hierbij een steuntje in de rug kunnen bieden doet Linda dan ook erg graag. 

openheid + positief + aanpakker

 

foto van Linda

MSC - Psycholoog & Orthopedagoog-generalist (i.o)

Kato
Verlinde

Kato heeft een aantal jaar als leerkracht gewerkt in het basisonderwijs. Zij heeft voor o.a. een plusklas groep 5/6 gestaan. Vervolgens is Kato door gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en is zij gaan werken in de GGZ Kind & Jeugd. Binnen de GGZ heeft zij zowel diagnostiek alsmede behandelingen uitgevoerd. Kato blijft zich graag ontwikkelen want zij heeft o.a. de cursussen Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Neurodiagnostiek én Systeemtherapie afgerond. Deze cursussen volgt zij in het kader van haar Orthopedagogen-generalist opleiding. De meeste energie krijgt Kato van het systemisch werken met ouders én kinderen. Ze kijkt met een brede blik naar de hulpvraag en stemt verwachtingen en doelen graag af met ouders waarin zij naast hen staat. 

Brede blik + open minded + rijke kennis

foto van Kato

Specialistisch ambulant behandelaar - SKJ geregistreerd

Femke
Verdoes-Heijnis

Femke heeft in 2004 haar Bachelor of Social Work behaald. Zij heeft daarna 10 jaar ervaring opgedaan op een specialistische naschoolse dagbehandeling groep. Op een gegeven moment heeft Femke de overstap gemaakt naar de combinatie van onderwijs en jeugdzorg. De laatste jaren heeft zij veel ervaring opgedaan als SKJ geregistreerd jeugdzorgwerker met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en ouderen. Femke zit niet graag stil, ze heeft zich geschoold in o.a. systemisch werken, verbindend gezag en methoden voor ontwikkelingsproblemen. Denk aan 'geef mij de vijf', traumasensitief werken en cognitieve gedragstherapie. Femke wil hulp bieden waar nodig, dit betekent dat zij ook naar scholen, gezinnen thuis en bijvoorbeeld BSO's toe gaat. Buiten kaders denken, hulp op maat bieden waarin de focus ligt op samenwerking en verbinden; dit is waar Femke voor staat. 

zorgvuldig + creatief + verbindend

foto van Femke

Stagiaire Orthopedagoog

Nina
Ganzeboom

Nina is sinds september 2021 in onze praktijk als stagiaire 'Forensische Gezinsorthopedagogiek'. Zij zit in haar masterjaar aan de Universiteit Leiden en zal tot de zomer 2022 bij ons zijn. Nina zal zoveel mogelijk meelopen (uiteraard met toestemming van ouder/kind) en gaandeweg steeds meer zelfstandig taken oppakken. Uiteraard gebeurt dit onder nauwe supervisie van de stagebegeleider.

oplossingsgericht + creatief + enthousiast

foto van Nina

Praktijkondersteuner

Charlotte
Anbeek

Charlotte is afgestudeerd als HBO verpleegkundige, zij heeft binnen het medische circuit veel ervaring opgedaan. Inmiddels is zij alweer enkele jaren werkzaam binnen Een Stap Voor als praktijkondersteuner. Zij heeft uiteenlopende werkzaamheden die zowel administratief, beleidsmatig alsmede personeelszaken betreffen. Charlotte is een werkelijke duizendpoot rondom het reilen en zeilen van de praktijk, mede hierdoor kunnen de professionals zich focussen op de uitvoering van hun inhoudelijke werk.

wendbaar + breed opgeleid + flexibel

foto van Charlotte

Doe-het-zelf-knop Upload verwijzing