Wij bieden nu ook EMDR-therapie aan voor moeders!

Direct aanmelden!

TEAM

VAN
PROFES­SIONALS

Het team van Een Stap Voor bestaat uit universitair opgeleide professionals die graag werken met kinderen, jongeren én hun ouders. Ons team omvat diversiteit aan ervaring en kennis. Onze expertise houden wij up to date door het regelmatig volgen van post-academische cursussen en opleidingen. Voor onze professionals hanteren wij veelal de titel Orthopedagoog/Psycholoog. De opleidingsachtergrond kan verschillen, echter zijn alle professionals diagnostisch bevoegd en hebben een klinische psychologische achtergrond. 

Ontmoet ons team

MSC - Psycholoog / Orthopedagoog-generalist (i.0)

Danielle
Goedhart

De praktijk is onder leiding van Danielle Goedhart, geregistreerd NVO-Orthopedagoog (Generalist i.o) met psychodiagnostische bevoegdheid. In 2014 opende zij de deuren van Een Stap Voor. Danielle gelooft in blijven leren en ontwikkelen. Na haar master Education and Child studies heeft zij daarom o.a. Cognitieve Gedragstherapie, EMDR (trauma behandeling), NIKA en neuropsychologische cursussen en opleidingen gevolgd. Naast haar functie als praktijkhouder ligt haar hart vooral bij het werken met de kinderen en jongeren. Hierin vindt zij het belangrijk om te kijken naar wat er nu écht nodig is voor een kind, zonder blind te staren op protocollen of een diagnose. Lees Hier meer over de ontstaanswijze en visie van de praktijk.

out of the box mindset + dynamisch + flexibel

foto van Danielle

msc - Kinder- en jeugdpsycholoog NIP (i.o)

Nina
Wijns

Nina is afgestudeerd als Psycholoog Kind & Jeugd aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is zij diagnostisch bevoegd. Na deze studie heeft Nina verschillende werkplekken in de specialistische alsmede Basis-GGZ gezien waardoor zij brede ervaring heeft opgedaan. Tijdens haar werk heeft zij opleidingen en cursussen gevolgd om haar aanvullende registratie tot Postmaster Kinder- en jeugdpsycholoog NIP te behalen (2020 afgerond). Zo heeft Nina o.a. de cursussen EMDR Kind & Jeugd, Cognitieve Gedragstherapie, Acceptante en Commitment Therapy, Schematherapie, Rouw & Verlies en gezinsgerichte CGT gevolgd. Nina staat voor een creatieve, flexibele en oplossingsgerichte aanpak met hierin theraplay en NIKA invloeden. Haar uitgangspunt is om kinderen/jongeren én hun omgeving op weg te helpen zodat zij op eigen kracht hun pad kunnen vervolgen. 

empathisch + open blik + rijke kennis

foto van Nina

MSc - Psycholoog / orthopedagoog- generalist NVO

Carolien
Hooijmans

Carolien Hooijmans werkt per september 2016 als Orthopedagoog-Generalist NVO voor Een Stap Voor. Carolien blijft zich ontwikkelen door het volgen van nascholing en opleidingen. Inmiddels is zij naast Orthopedagoog-Generalist ook werkzaam als cognitief gedragstherapeut VGCt® (i.o). Zij heeft ervaring als professional binnen de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en de kinder- en jeugd GGZ. Carolien beschikt over een sterk analytisch vermogen. Ze geeft vanuit betrokkenheid en visie vorm en inhoud aan diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. De expertise van Carolien ligt op het gebied van diagnostiek en behandeling. Ze treedt binnen de praktijk tevens op als regiebehandelaar, dat betekent dat zij mee denkt waar nodig binnen de praktijk. Carolien biedt traumabehandeling middels EMDR, cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding. Ze werkt bij voorkeur systeemgericht, door zowel ouders als school te betrekken in het behandelproces.

krachtig + deskundig + humor

foto van Carolien

psycholoog / orthopedagoog nvo

Lotte
Zeijlemaker

Lotte is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht met daarbij een psychodiagnostische bevoegdheid. Zij heeft ruime ervaring in het bieden van hulp aan kinderen, jongeren én hun ouders met uiteenlopende hulpvragen. De expertise van Lotte ligt met name op vragen rondom somberheid en angsten. Naast deze expertise heeft Lotte kennis en kunde van het doen van diagnostisch onderzoek bij kind en jeugd. Het versterken van ‘de eigen kracht’ verweeft Lotte in haar werkwijze, voor zowel ouders als het kind. Tenslotte vindt zij het belangrijk om als professional betrouwbaar en transparant te zijn, hierin staat ‘ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe’ centraal.

krachtig + betrokken + duidelijk

foto van Lotte

msc - Psycholoog / orthopedagoog-generalist (i.o)

Charlotte
De Valk

Charlotte is afgestudeerd als Orthopedagoog met een ‘excellentie-traject’ aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft daarbij zowel vakken van de richting Ontwikkeling- en opvoedingsproblemen. als de richting Onderwijsleerproblemen gevolgd. Zij beschikt over een psychodiagnostische bevoegdheid. Zij heeft de basiscursus cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR voor kind en jeugd afgerond. Momenteel volgt Charlotte de post-master opleiding tot Orthopedagoog-Generalist.  Charlotte heeft ervaring als orthopedagoog binnen het onderwijs, GGZ en binnen de jeugdhulp. Tevens is zij sinds 2008 werkzaam als dansdocente en heeft zij pedagogische en didactische kennis opgedaan door het werken met verschillende doelgroepen. Charlotte vindt het belangrijk om evidence-based en systematisch te werken. Zij geeft dit in haar behandelingen op een manier vorm die past bij de specifieke behoeften en belevingswereld van het kind/de jongere en diens ouders.

creatief + kundig + enthousiast

foto van Charlotte

psycholoog / orthopedagoog nvo

Tessa
De Jong

Tessa heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden waardoor zij zich Orthopedagoog mag noemen, in het bijzonder binnen leer- en gedragsproblemen. Tevens is zij bevoegd leerkracht binnen het basisonderwijs. Op dit moment volgt Tessa een postacademische opleiding tot cognitief gedragstherapeut Kind en Jeugd. Met een oplossingsgerichte houding en daadkracht helpt Tessa kinderen graag een stap verder. Binnen Een Stap Voor verzorgt zij behandelingen van bijvoorbeeld angsten, somberheid of laag zelfbeeld. Tevens verricht zij diagnostisch onderzoek. Binnen het team is Tessa daarnaast onze specialist als het op (vermoedelijke) hoogbegaafdheid aankomt. Haar kennis rondom hoogbegaafdheid blijft zij up to date houden door cursussen te volgen en door literatuur in te blijven duiken. Tenslotte is zij - mede door deze kennis - werkzaam binnen onze onderwijstak Een Stap Wijzer. Binnen de onderwijstak verricht zij onder andere didactisch, dyslexie- en dyscalculie onderzoek.

enthousiast + laagdrempelig + pro-actief

foto van Tessa

msc - Psycholoog /orthopedagoog nvo

Marthe
Veen

Marthe is afgestudeerd als Orthopedagoog met een diagnostische bevoegdheid aan de Universiteit Leiden. Vanuit deze studie heeft zij de postacademische opleiding tot cognitieve gedragstherapie in 2017 afgerond. Ze vindt het belangrijk haar kennis op peil te houden en volgt hierdoor regelmatig cursussen voor bijscholing. Marthe heeft binnen de jeugdzorg ervaring met verschillende soorten ontwikkelingsproblemen bij kinderen/jeugdigen opgebouwd. In het werken vindt ze het belangrijk dat cliënten zich gehoord voelen en dat er kan worden aangesloten op diens belevingswereld.

empathisch + nieuwsgierig + omgevingsbewust

foto van Marthe

psycholoog/orthopedagoog & psychomotorisch therapeut

Anneli
Dijkslag

Anneli is afgestudeerd in Psychomotorische therapie & bewegingsagogie in Zwolle. Hierop heeft zij besloten de Master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht te volgen. Deze master heeft zij succesvol afgerond. Anneli heeft ervaring opgedaan in het ambulant begeleiden van kinderen en jeugdigen, daarbij heeft zij diagnostiek en behandelervaring opgedaan in de GGZ Kind & Jeugd. Anneli is diagnostisch bevoegd en krijgt energie van het werken met kinderen middels maatwerk. Ze is doelgericht en vindt het belangrijk dat kinderen voldoende kunnen bewegen in behandeling alsmede diagnostiek.

sportief + positieve mindset + enthousiast

foto van Anneli

msc - Psycholoog / orthopedagoog NVO

Eline
Schuurmans

Eline is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Leiden en is in het bezit van een diagnostische bevoegdheid. Eline heeft ervaring opgedaan in de jeugdbescherming en ambulante begeleiding. Daarnaast heeft zij diagnostiek- en behandelervaring opgedaan in de kinder- en jeugd GGZ. Eline vindt het mooie aan het werken met kinderen dat ieder kind uniek is en een persoonlijke benadering vraagt. Ze vindt het belangrijk om een positieve en veilige sfeer te creëren, voor zowel kinderen als ouders.

nieuwsgierig + rijke kennis + invoelend

foto van Eline

Toegepast psycholoog / orthopedagoog NVO

Babet
Jansen

Babet is naast toegepast psycholoog, afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Leiden. Zij heeft tijdens haar studie de diagnostische bevoegdheid behaald. Babet heeft ervaring in het werken als persoonlijk begeleider vanuit een PGB en in ervaring in de GGZ Kind en Jeugd. Binnen de GGZ heeft Babet voornamelijk behandeling uitgevoerd en diagnostisch onderzoek verricht. Momenteel volgt zij de postacademische opleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd, hierdoor verrijkt en verdiept zij momenteel haar behandelmogelijkheden. Babet vindt het belangrijk om aan te sluiten bij ouders en kinderen. Zij zet haar gedrevenheid en enthousiasme hier graag voor in. In de diagnostiek en behandeling probeert ze zich niet blind te staren op diagnoses en protocollen maar met regelmaat ‘buiten de box’ te denken.

bevlogen + energiek + aanpakker

foto van Babet

systeemcoach & relatietherapeut

Nynke
Kiela-Siderius

Nynke is in 2010 afgestudeerd als Maatschappelijk werker aan de Hogeschool Utrecht. Inmiddels heeft zij zich gespecialiseerd als systeemcoach. Daarnaast heeft zij de opleiding EFT relatietherapeut en de opleiding tot Houd me vast trainer gevolgd. Nynke gelooft dat het voor kinderen belangrijk is om op te groeien in een stabiele omgeving. Onze maatschappij streeft naar perfectie en succes. Dit legt veel druk op je als gezin en op onze kinderen. Dat ouders samen sterk staan en kinderen leren hiermee om te gaan, is essentieel. Nynke vliegt bij Een Stap Voor in vanuit haar praktijk Reboost It.

Verbindend + coaching + empathisch

foto van Nynke

Praktijk ondersteuner

Charlotte
Bax

Charlotte is afgestudeerd als HBO verpleegkundige, zij heeft binnen het medische circuit haar nodige ervaring opgedaan. Inmiddels is zij alweer enkele jaren werkzaam binnen Een Stap Voor als professioneel praktijkondersteuner. Zij heeft uiteenlopende werkzaamheden die zowel administratief, beleidsmatig alsmede personeelszaken betreffen. Charlotte is een werkelijke duizendpoot rondom het reilen en zeilen van de praktijk, mede hierdoor kunnen de professionals zich focussen op de uitvoering van hun werk.

wendbaar + breed opgeleid + flexibel

foto van Charlotte

Ik ben verwijzer Upload verwijzing