Wij bieden nu ook EMDR-therapie aan voor moeders!

Direct aanmelden!

TEAM

VAN
PROFES­SIONALS

Het team van Een Stap Voor bestaat uit universitair opgeleide professionals die graag werken met kinderen, jongeren én hun ouders. Ons team omvat diversiteit aan ervaring en kennis. Onze expertise houden wij up to date door het regelmatig volgen van post-academische cursussen en opleidingen. Voor onze professionals hanteren wij veelal de titel Orthopedagoog/Psycholoog. De opleidingsachtergrond kan verschillen, echter zijn alle professionals diagnostisch bevoegd en hebben een klinische psychologische achtergrond. 

Ontmoet ons team

Praktijkeigenaresse - Psycholoog / Orthopedagoog-Generalist (BIG)

Danielle
Bax-Goedhart

De praktijk is onder leiding van Danielle Goedhart, NVO Orthopedagoog-Generalist met BIG-registratie (49929307131). Tevens is zij bevoegd tot het uitvoeren van EMDR therapie bij zowel kind, jeugd alsmede volwassenen. Na het behalen van haar master Education and Child studies opende zij in 2014 de deuren van Een Stap Voor. Inmiddels is Een Stap Voor uitgegroeid tot een veelzijdige praktijk met verschillende soorten expertise en professionals. Naast haar functie als praktijkhouder ligt haar hart bij het werken met de kinderen en jongeren. Hierin vindt zij het belangrijk om te kijken naar wat er nu écht nodig is voor een kind, zonder blind te staren op protocollen of een diagnose. Lees hier meer over de ontstaanswijze en visie van de praktijk.

out of the box mindset + dynamisch + flexibel

foto van Danielle

MSc - Psycholoog / orthopedagoog- generalist NVO

Carolien
Hooijmans

Carolien Hooijmans werkt per september 2016 als Orthopedagoog-Generalist NVO (BIG-19926948431) voor Een Stap Voor. Carolien blijft zich ontwikkelen door het volgen van nascholing en opleidingen. Inmiddels is zij naast Orthopedagoog-Generalist ook werkzaam als cognitief gedragstherapeut VGCt® en EMDR Europe practitioner. Zij heeft ervaring als professional binnen de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en de kinder- en jeugd GGZ. Carolien beschikt over een sterk analytisch vermogen. Ze geeft vanuit betrokkenheid en visie vorm en inhoud aan diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. De expertise van Carolien ligt op het gebied van diagnostiek en behandeling. Ze treedt binnen de praktijk tevens op als regiebehandelaar. Carolien biedt traumabehandeling middels EMDR, cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding. Ze werkt bij voorkeur systeemgericht, door zowel ouders als school te betrekken in het behandelproces.

krachtig + deskundig + humor

foto van Carolien

MSc- Psycholoog Kind, jeugd en volwassenen (Postmaster K&J psycholoog NIP i.o.)

Nina
Wijns

Nina is afgestudeerd als Psycholoog Kind & Jeugd aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is zij diagnostisch bevoegd. Na deze studie heeft Nina verschillende werkplekken in de specialistische alsmede Basis-GGZ gezien waardoor zij brede ervaring heeft opgedaan met verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren en volwassenen). Tijdens haar werk heeft zij opleidingen en cursussen gevolgd om haar aanvullende registratie tot Postmaster Kinder- en jeugdpsycholoog NIP te behalen (Zomer 2021 afgerond). Zo heeft Nina o.a. de cursussen EMDR, Cognitieve Gedragstherapie, Acceptante en Commitment Therapy, Schematherapie, Rouw & Verlies, Ouder-kind interactie therapie (invloeden NIKA, Theraplay) en gezinsgerichte CGT gevolgd. Nina staat voor een creatieve, flexibele en oplossingsgerichte aanpak. Haar uitgangspunt is om kinderen/jongeren én hun omgeving op weg te helpen zodat zij op eigen kracht hun pad kunnen vervolgen. 

empathisch + open blik + rijke kennis

foto van Nina

psycholoog / orthopedagoog nvo

Lotte
Zeijlemaker

Lotte is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht met daarbij een psychodiagnostische bevoegdheid. Zij heeft ruime ervaring in het bieden van hulp aan kinderen, jongeren én hun ouders met uiteenlopende hulpvragen. De expertise van Lotte ligt met name op vragen rondom somberheid en angsten. Naast deze expertise heeft Lotte kennis en kunde van het doen van diagnostisch onderzoek bij kind en jeugd. Het versterken van ‘de eigen kracht’ verweeft Lotte in haar werkwijze, voor zowel ouders als het kind. Tenslotte vindt zij het belangrijk om als professional betrouwbaar en transparant te zijn, hierin staat ‘ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe’ centraal.

krachtig + betrokken + duidelijk

foto van Lotte

msc - Psycholoog / orthopedagoog-generalist (i.o)

Charlotte
De Valk

Charlotte is afgestudeerd als Orthopedagoog met een ‘excellentie-traject’ aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft daarbij zowel vakken van de richting Ontwikkeling- en opvoedingsproblemen. als de richting Onderwijsleerproblemen gevolgd. Zij beschikt over een psychodiagnostische bevoegdheid. Zij heeft o.a. de cursus cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR voor kind en jeugd afgerond. Ook is zij geschoold in ouder-kind interactie therapie (invloeden NIKA, Theraplay). Momenteel volgt Charlotte de post-master opleiding tot Orthopedagoog-Generalist. Charlotte heeft ervaring als orthopedagoog binnen het onderwijs, GGZ en binnen de jeugdhulp. Tevens is zij sinds 2008 werkzaam als dansdocente en heeft zij pedagogische en didactische kennis opgedaan door het werken met verschillende doelgroepen. Charlotte vindt het belangrijk dat kinderen/jongeren en diens ouders zich geaccepteerd en begrepen voelen binnen de therapie. Ook werkt zij graag systematisch.

creatief + accepterend + inlevend

foto van Charlotte

Orthopedagoog nvo // Aanmeldcoördinator

Tessa
De Jong

Tessa heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden waardoor zij zich Orthopedagoog mag noemen, in het bijzonder binnen leer- en gedragsproblemen. Tevens is zij bevoegd leerkracht binnen het basisonderwijs. Tessa heeft de postacademische basiscursus tot cognitief gedragstherapeut Kind en Jeugd afgerond. Ook heeft zij zich gespecialiseerd in emotieregulatie bij kinderen en jongeren.  Met een oplossingsgerichte houding en daadkracht helpt Tessa kinderen graag een stap verder. Binnen Een Stap Voor verzorgt zij behandelingen van bijvoorbeeld angsten, somberheid of laag zelfbeeld. Tevens verricht zij diagnostisch onderzoek. Binnen het team is Tessa daarnaast onze specialist als het op (vermoedelijke) hoogbegaafdheid aankomt. Haar kennis rondom hoogbegaafdheid blijft zij up to date houden door cursussen te volgen en door literatuur in te blijven duiken. Tenslotte is zij - mede door deze kennis - werkzaam binnen onze onderwijstak Een Stap Wijzer. Binnen de onderwijstak verricht zij onder andere didactisch, dyslexie- en dyscalculie onderzoek.

enthousiast + laagdrempelig + pro-actief

foto van Tessa

msc - Psycholoog /orthopedagoog nvo

Marthe
Veen

Marthe is afgestudeerd als Orthopedagoog met een diagnostische bevoegdheid aan de Universiteit Leiden. Vanuit deze studie heeft zij de postacademische opleiding tot cognitieve gedragstherapie in 2017 afgerond. Ze vindt het belangrijk haar kennis op peil te houden en volgt hierdoor regelmatig cursussen voor bijscholing. Zo heeft zij onlangs de trauma cursus EMDR gevolgd waardoor zij bevoegd is EMDR behandelingen uit te voeren. Marthe heeft binnen de jeugdzorg ervaring met verschillende soorten ontwikkelingsproblemen bij kinderen/jeugdigen opgebouwd. In het werken vindt ze het belangrijk dat cliënten zich gehoord voelen en dat er kan worden aangesloten op diens belevingswereld.

empathisch + nieuwsgierig + omgevingsbewust

foto van Marthe

psycholoog/orthopedagoog & psychomotorisch therapeut

Anneli
Dijkslag

Anneli is afgestudeerd in Psychomotorische therapie & bewegingsagogie in Zwolle. Hierop heeft zij besloten de Master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht te volgen. Deze master heeft zij succesvol afgerond. Anneli heeft ervaring opgedaan in het ambulant begeleiden van kinderen en jeugdigen, daarbij heeft zij diagnostiek en behandelervaring opgedaan in de GGZ Kind & Jeugd. Anneli is diagnostisch bevoegd en krijgt energie van het werken met kinderen middels maatwerk. Ze is doelgericht en vindt het belangrijk dat kinderen voldoende kunnen bewegen in behandeling alsmede diagnostiek.

sportief + positieve mindset + enthousiast

foto van Anneli

msc - Psycholoog / orthopedagoog NVO

Eline
Schuurmans

Eline is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Leiden en is in het bezit van een diagnostische bevoegdheid. Eline heeft ervaring opgedaan in de jeugdbescherming en ambulante begeleiding. Daarnaast heeft zij diagnostiek- en behandelervaring opgedaan in de kinder- en jeugd GGZ. Naast de postmaster cursus cognitieve gedragstherapie heeft zij de cursus EMDR gevolgd. Hierdoor is zij bevoegd om EMDR behandelingen uit te voeren. Zij blijft graag in ontwikkeling want binnenkort zal zij zich verder gaan verdiepen in de prikkelverwerking bij kinderen. Eline vindt het mooie aan het werken met kinderen dat ieder kind uniek is en een persoonlijke benadering vraagt. Ze vindt het belangrijk om een positieve en veilige sfeer te creëren, voor zowel kinderen als ouders.

nieuwsgierig + rijke kennis + invoelend

foto van Eline

Toegepast psycholoog / orthopedagoog NVO

Babet
Jansen

Babet is naast toegepast psycholoog, afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Leiden. Zij heeft tijdens haar studie de diagnostische bevoegdheid behaald. Babet heeft ervaring in het werken als persoonlijk begeleider vanuit een PGB en in ervaring in de GGZ Kind en Jeugd. Binnen de GGZ heeft Babet voornamelijk behandeling uitgevoerd en diagnostisch onderzoek verricht. Momenteel volgt zij de postacademische opleiding tot Cognitief gedragstherapeut. Daarnaast is zij bevoegd om EMDR-therapie toe te passen bij kinderen en jeugdigen. Tenslotte heeft zij onlangs de basiscursus Schematherapie afgerond waardoor zij elementen uit deze therapie kan verweven in haar huidige behandelingen. 

Babet vindt het belangrijk om aan te sluiten bij ouders en kinderen. Zij zet haar gedrevenheid en enthousiasme hier graag voor in. In de diagnostiek en behandeling probeert ze zich niet blind te staren op diagnoses en protocollen maar met regelmaat ‘buiten de box’ te denken.

bevlogen + energiek + aanpakker

foto van Babet

systeemcoach & relatietherapeut

Nynke
Kiela-Siderius

Nynke heeft in 2010 haar Bachelor of Social Work behaald. Inmiddels heeft zij zich gespecialiseerd als systeemcoach en is zij tevens systeemspecialist i.o. Het specialisten stuk omvat traditionele systeemtheorie als in aanvullende vakgebieden zoals ervaringsgericht werken, filosofie, voice dialogue en bio-energetica. Nynke ontwikkelt zich graag, ze heeft de opleiding EFT relatietherapeut en de opleiding tot 'Houd me vast trainer' gevolgd. Tenslotte is Nynke getraind in EFIT en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). EFIT helpt cliënten te bewegen van een meer defensieve en rigide manier naar een meer flexibele manier van zich te verhouden ten opzichte van zichzelf en anderen. ACT is een gedragstherapeutische interventie. Nynke gelooft dat het voor kinderen belangrijk is om op te groeien in een stabiele omgeving. Onze maatschappij streeft naar perfectie en succes. Dit legt veel druk op je als gezin en op onze kinderen. Dat ouders samen sterk staan en kinderen leren hiermee om te gaan, is essentieel. Nynke vliegt bij Een Stap Voor in vanuit haar praktijk Reboost It.

Verbindend + coaching + empathisch

foto van Nynke

MSc Psycholoog / Orthopedagoog

Daisy
Stubbe

Daisy heeft zowel de hbo-opleiding Pedagogiek als de universitaire masteropleiding Orthopedagogiek afgerond. Hierdoor mag zij zich zowel Pedagoog als Orthopedagoog noemen. Daisy is bevoegd en ervaren in het afnemen van psychodiagnostiek. Gedurende haar opleidingen en latere werkzaamheden heeft Daisy onder andere ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs, alsook bij een praktijk soortgelijk aan Een Stap Voor. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan bij gespecialiseerde centra voor autismespectrumstoornissen en taalontwikkelingsstoornissen (Kentalis). In een behandeltraject vindt Daisy het belangrijk dat zowel kind als ouder zich gehoord en veilig voelen. Ze is open, eerlijk en komt graag tot de kern.

 Empathisch + betrouwbaar + ruimdenken

 

foto van Daisy

MSC - PSYCHOLOOG / ORTHOPEDAGOOG NVO

Joyce
te Kolste

Als orthopedagoog met jaren ervaring als leerkracht, levert Joyce een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jeugdigen en jong volwassenen. Ze heeft een kritische houding, beschikt over analytisch denkvermogen en investeert in het maken van verbinding met zowel de kinderen als ouders. Door haar praktische alsmede wetenschappelijke achtergrond kan zij een weloverwogen inschatting maken wat er nodig is voor een kind om zich weer optimaal te kunnen ontwikkelen. Joyce is opgeleid om EMDR-therapie toe te passen, daarnaast is zij in opleiding tot cognitieve gedragstherapeut. In 2018 heeft Joyce haar eigen praktijk OPSY opgericht, wat zij sindsdien met veel enthousiasme, deskundigheid en ondernemerschap leidt. OPSY en Een Stap Voor werken nauw met elkaar samen. Beide praktijken zijn sterk in de visie om te kijken wat er nu écht nodig is. Daarom hebben beide praktijken de krachten gebundeld, zij kunnen elkaar hierdoor ondersteunen waar mogelijk. 

Oplossingsgericht + creatief + enthousiast

foto van Joyce

Social Worker (SKJ) - Orthopedagoog (i.o)

Linda
Stuit

Linda heeft allereerst haar Bachelor Social Work behaald en is hiermee geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Na haar bachelor of Social Work is zij verder gaan studeren tot Orthopedagoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij heeft na haar studie Social Work de nodige werkervaring opgedaan bij Boba (ass), een organisatie voor begeleiding en behandeling aan kinderen/jongeren, volwassenen én ouders. Vanuit haar masterjaar is Linda in eerste instantie als stagiaire gestart bij Een Stap Voor en van hieruit doorgegroeid naar een professional. Linda vindt het belangrijk een luisterend oor te bieden en tegelijkertijd goed door te vragen, zodat de kern duidelijk naar voren komt. Ze vindt het belangrijk dat iedereen zich (positief) kan ontwikkelen met zijn eigen talenten en kwaliteiten. Hierbij een steuntje in de rug kunnen bieden doet Linda dan ook erg graag. 

openheid + positief + aanpakker

 

foto van Linda

MSc - Psycholoog/orthopedagoog

Inge
Korfker

Inge is orthopedagoog en heeft een diagnostische bevoegdheid. Zij zet zich al heel veel jaren in voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, eerst als remedial teacher en zorg coördinator en later als gedragsspecialist en onderwijsspecialist. Sinds 2021 werkt ze bij Een Stap Voor. Zij heeft een master oplossingsgericht werken en in de loop van de jaren veel kennis en ervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen met bijvoorbeeld ADHD, autisme en hoogbegaafdheid. Kinderen en jongeren voelen zich snel bij haar op hun gemak, doordat ze merken dat Inge echt in ze geïnteresseerd is. Inge gaat altijd op zoek naar hun sterke kanten, want zij heeft ontdekt dat daar hun kracht zit om een stap verder te komen. Ze werkt graag samen met ouders en leerkrachten om kinderen verder te helpen.

Naast Een Stap voor is zij werkzaam in haar eigen praktijk ABC de Witte Steen. 

Betrokken + oplossingsgericht + out-of-the-box

foto van Inge

MSC - Psycholoog & Orthopedagoog-generalist (i.0)

Kato
Verlinde

Kato heeft een aantal jaar als leerkracht gewerkt in het basisonderwijs voor o.a. een plusklas groep 5/6. Vervolgens is Kato door gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en is zij gaan werken in de GGZ Kind & Jeugd. Binnen de GGZ heeft zij zowel diagnostiek alsmede behandelingen uitgevoerd. Kato blijft zich graag ontwikkelen want zij heeft o.a. de cursussen Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Neurodiagnostiek én Systeemtherapie afgerond. Deze cursussen volgt zij in het kader van haar OG-opleiding. De meeste energie krijgt Kato van het systemisch werken met ouders én kinderen. Ze kijkt met een brede blik naar de hulpvraag en stemt verwachtingen en doelen graag af met ouders waarin zijn naast hen staat. Op dit moment is Kato op maandag werkzaam in Bodegraven. 

Brede blik + open minded + rijke kennis

foto van Kato

Praktijk ondersteuner

Charlotte
Bax

Charlotte is afgestudeerd als HBO verpleegkundige, zij heeft binnen het medische circuit haar nodige ervaring opgedaan. Inmiddels is zij alweer enkele jaren werkzaam binnen Een Stap Voor als professioneel praktijkondersteuner. Zij heeft uiteenlopende werkzaamheden die zowel administratief, beleidsmatig alsmede personeelszaken betreffen. Charlotte is een werkelijke duizendpoot rondom het reilen en zeilen van de praktijk, mede hierdoor kunnen de professionals zich focussen op de uitvoering van hun werk.

wendbaar + breed opgeleid + flexibel

foto van Charlotte

Doe-het-zelf-knop Upload verwijzing