MENU

diagnostisch onderzoek

WAAROM onderzoek?

Diagnostisch onderzoek kan worden ingezet als wordt ingeschat dat het zinvol is om meer te weten over het functioneren van uw kind. Middels diagnostisch onderzoek wordt geprobeerd om de vraag “wat is er aan de hand?” te beantwoorden. Tijdens onderzoek houden wij onze professionele blik breed. Dat wil zeggen dat wij de gehele unieke ontwikkeling onder de loep nemen. Het doel is om vervolgens met elkaar te komen tot een gedeelde visie op wat er allemaal meespeelt in het functioneren van het kind. Het is mogelijk dat hier een diagnose uit naar voren komt. Hier staren wij ons niet blind op, onze blik blijft breed en dynamisch. Vanuit het onderzoek ontstaan er vaak handvatten een aanknopingspunten voor verdere behandeling. 

Wat voor soort onderzoek?

  • Screenend diagnostisch onderzoek 
  • Breder diagnostisch onderzoek
  • Intelligentie onderzoek middels WISC-V of WPPSI-III

Screenend onderzoek wordt veelal ingezet om te bekijken of er aanleiding is om breder onderzoek te doen. We werken hierdoor 'getrapt' en doen hierdoor wat écht nodig is. In breder onderzoek worden alle facetten binnnen het diagnostische proces doorlopen. In sommige situaties is het voldoende om de intelligentie te meten. Er zijn klachten die voortkomen uit bijvoorbeeld overvraging (lagere intelligentie) of juist onderprikkeling (niet voldoende uitgedaagd worden).

 

Diagnostiek

Hoe Werkt Het?

U kunt uw kind aanmelden door ons contactformulier in te vullen. Het beantwoorden van zes korte vragen in dit formulier is voldoende voor aanmelding. Geen grote papierwinkel of ingewikkelde taal. U ontvangt binnen uiterlijk drie werkdagen bevestiging van ontvangst met aanvullende informatie.