MENU

BEHANDELING 

BEHANDELING

Wij werken in een behandeling (ook wel therapie genoemd) met verschillende elementen uit de Cognitieve Gedragstherapie, Mindfulness en Oplossingsgerichte therapie. Cognitieve gedragstherapie werkt voornamelijk met de gedachten van een kind of de ouder, waardoor het gedrag en het gevoel hierdoor positiever omgebogen kan worden. In veel behandelvormen is de cognitieve gedragstherapie een onderdeel van de therapie. 

 

EMDR therapie

Wanneer nodig behoort EMDR-therapie tot de mogelijkheden. Deze vorm van therapie is uitermate geschikt voor het behandelen van traumatische ervaringen. 

 

Psychomotorische Therapie

Bij psychomotorische therapie (PMT) gaat het vooral om doen en niet om praten. Uw kind doet oefeningen waarmee hij/zij werkt aan de dingen die hij/zij lastig vindt. Denk bijvoorbeeld aan sport, spel, zelfverdediging en fitness. Ook doet uw kind ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Bij psychomotorische therapie gaat het om hoe het kind omgaat met de verschillende activiteiten. Het is dus helemaal niet nodig om goed te zijn in sport. De therapie kan individueel worden gevolgd, maar kan ook in groepsvorm.

 

Theraplay - vorm van speltherapie

Theraplay verbetert het gedrag van het kind en zijn/haar emotionele toestand door de ouder-kind relatie te versterken. De Theraplay therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn/haar liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten. Het helpt het kind om zich veilig te voelen; hij/zij voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard.

 

Ouders leren anders kijken naar hun kind, zoals deze is in relatie naar de therapeut/therapeutische sessie. Zij krijgen meer zicht op het emotionele functioneren van hun kind en krijgen direct praktische handvaten door kijken maar vooral door doen om goed bij hun kind aan te sluiten/af te stemmen.

 

Therapieland

Wij werken in onze behandeling regelmatig met Therapieland. Dit is een digitale vorm van behandeling oftewel e-health. Kinderen en hun ouders kunnen inloggen in een digitaal account en kunnen informatie inzien en behandelopdrachten maken. Uiteraard blijven wij 'real life' contact het belangrijkst vinden. Zie daarom e-health vooral als een onderdeel van de behandeling die effectief kan ondersteunen.

 

 

Doen wat écht nodig is

De hulpvraag die u ons stelt staat centraal én is leidend. Doen wat écht nodig is, daar staan wij voor. Wij kijken daarbij positief naar de toekomst en denken in mogelijkheden voor kind en ouder. Ouders zien wij als een belangrijke schakel in het geheel. De interventies die wij toepassen binnen behandelingen zijn effectieve jeugdinterventies beoordeeld door het Nederlandse Jeugd Instituut. Klik hier voor meer informatie over effectieve jeugdinterventies.

HOE kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt ons contactformulier invullen om uw kind aan te melden. Het beantwoorden van zes korte vragen in dit formulier is voldoende voor aanmelding. Geen grote papierwinkel of ingewikkelde taal. U ontvangt binnen uiterlijk drie werkdagen bevestiging van ontvangst. Hierin kunt u aanvullende informatie lezen over o.a. de eventuele wachttijd. 

 

Wij bieden hulp vanuit de Basis-GGZ en Jeugd en Opvoedhulp. Dit houdt in dat wij in principe kortdurende hulp bieden. De meeste ouders en kinderen zijn hierdoor binnen 3 tot maximaal 6 maanden vaak weer geholpen en kunnen zelfstandig weer verder. 

 

Wanneer besloten wordt te starten met een traject hebben wij toestemming nodig van ouders. Dit is bepaald in de WGBo (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Naar aanleiding van het intakegesprek zal er een plan worden opgesteld, dit wordt met u besproken. In dit plan zijn onder andere doelen opgesteld. De duur van één behandelsessie bedraagt 50 minuten.

vergoeding en kosten

Wanneer u verwezen bent door een huisarts, sociaal team of jeugdarts worden alle kosten in principe voor u vergoed door de gemeente waar uw kind woont. Klik hier voor meer informatie over de vergoeding.

aanbod trainingen

Soms is een training passender voor uw hulpvraag dan een individuele behandeling. Dit wordt dan naar aanleiding van het intakegesprek met u besproken. Wij bieden regelmatig trainingen en workshops aan. Bijvoorbeeld de sociale vaardigheidstraining 'Rots en Water plus' en de faalangsttraining 'Bibbers de baas'. Ook starten wij regelmatig met verschillende soorten workshops waaronder 'Yes, vol zelfvertrouwen'. Onder het kopje 'agenda' kunt u ons actuele training en workshop aanbod vinden. Klik hier voor de directe link naar onze agenda. Wij bieden de trainingen en workshops aan in onze praktijk maar verzorgen deze ook op maat bij u op school of in uw organisatie. Neem contact met ons op om deze mogelijkheden te bespreken. 

 

 

Behandeling