MENU

BEHANDELING 

BEHANDELING

Wij werken in een behandeling (ook wel therapie genoemd) met verschillende elementen uit de Cognitieve Gedragstherapie, Mindfulness en Oplossingsgerichte therapie. Wanneer nodig behoort EMDR-therapie tot de mogelijkheden. Deze vorm van therapie is uitermate geschikt voor het behandelen van traumatische ervaringen. Wij werken in onze behandeling regelmatig met Therapieland. Dit is een digitale vorm van behandeling oftewel e-health. Kinderen en hun ouders kunnen inloggen in een digitaal account en kunnen informatie inzien en behandelopdrachten maken. Uiteraard blijven wij 'real life' contact het belangrijkst vinden. Zie daarom e-health vooral als een onderdeel van de behandeling die effectief kan ondersteunen.

 

 

De hulpvraag die u ons stelt staat centraal én is leidend. Doen wat écht nodig is, daar staan wij voor. Wij kijken daarbij positief naar de toekomst en denken in mogelijkheden voor kind en ouder. Ouders zien wij als een belangrijke schakel in het geheel. De interventies die wij toepassen binnen behandelingen zijn effectieve jeugdinterventies beoordeeld door het Nederlandse Jeugd Instituut. Klik hier voor meer informatie over effectieve jeugdinterventies.

HOE kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt ons contactformulier invullen om uw kind aan te melden. Wanneer wij het formulier binnen krijgen nemen wij telefonisch contact met u op voor een korte screening. We bekijken in dit gesprekje of wij u voldoende kunnen helpen bij de hulpvraag. Vervolgens zal er een intakegesprek ingepland worden met één van onze professionals. Wij streven er naar zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Tijdens drukke weken kan het voorkomen dat we een korte wachtlijst hebben van 4-6 weken, dit wordt in dat geval telefonisch met u besproken. 

 

Wij bieden hulp vanuit de Basis-GGZ en Jeugd en Opvoedhulp. Dit houdt in dat wij in principe kortdurende hulp bieden. De meeste ouders en kinderen zijn hierdoor binnen 3 tot maximaal 6 maanden vaak weer geholpen en kunnen zelfstandig weer verder. 

 

Wanneer besloten wordt te starten met een traject hebben wij toestemming nodig van ouders. Dit is bepaald in de WGBo (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Naar aanleiding van het intakegesprek zal er een plan worden opgesteld, dit wordt met u besproken. In dit plan zijn onder andere doelen opgesteld. De duur van één behandelsessie bedraagt 50 minuten.

vergoeding en kosten

Wanneer u verwezen bent door een huisarts, sociaal team of jeugdarts worden alle kosten in principe voor u vergoed door de gemeente waar uw kind woont. Klik hier voor meer informatie over de vergoeding.

aanbod trainingen

Soms is een training passender voor uw hulpvraag dan een individuele behandeling. Dit wordt dan naar aanleiding van het intakegesprek met u besproken. Wij bieden regelmatig trainingen en workshops aan. Bijvoorbeeld de sociale vaardigheidstraining 'Rots en Water plus' en de faalangsttraining 'Bibbers de baas'. Ook starten wij regelmatig met verschillende soorten workshops waaronder 'Yes, vol zelfvertrouwen'. Onder het kopje 'agenda' kunt u ons actuele training en workshop aanbod vinden. Klik hier voor de directe link naar onze agenda. Wij bieden de trainingen en workshops aan in onze praktijk maar verzorgen deze ook op maat bij u op school of in uw organisatie. Neem contact met ons op om deze mogelijkheden te bespreken.