Wij bieden nu ook EMDR-therapie aan voor moeders!

Direct aanmelden!

Heeft u een klacht?

Het kan gebeuren dat een behandeling of geleverde zorg niet voldoet aan uw verwachting. Het beste is om onvrede direct aan te geven, maar soms bent u zich pas later ervan bewust wat er (niet) is gebeurd. De eerste stap bij ontevredenheid is een gesprek aangaan met de betreffende behandelaar. In een open en eerlijk gesprek kunt u samen op zoek naar een oplossing. Lukt het niet de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan staat Klachtenportaal zorg u graag bij. Klachtenportaal Zorg biedt een luisterend oor, vakkundige bemiddeling en onafhankelijk advies voor kleinschalige zorgverleners en zelfstandige zorgprofessionals. Zij bieden een klachtenregeling die zorgt dat klachten goed opgelost kunnen worden.

Lees onderstaande tips om een gesprek aan te gaan en een klacht goed te verwoorden, dit kan het makkelijker maken om uw onvrede te uiten bij uw behandelaar. Wij staan open voor allerlei soorten feedback en vinden het belangrijk dat onze hulp helpend is. Tips:

  • U vraagt de betreffende behandelaar om een afspraak te maken voor een gesprek;
  • Het fijnste is om een gesprek te hebben zo snel mogelijk na het ontstaan van ontevredenheid;
  • Als u dat prettig vindt kunt u bijvoorbeeld een familielid vragen bij het gesprek aanwezig te zijn.

Een goede voorbereiding op het gesprek helpt! Bereid u voor zodat u kunt uitleggen:

  • Wat er is gebeurd;
  • Hoe u dat heeft ervaren;
  • Wat de gevolgen zijn voor u;
  • Of dit blijvende gevolgen voor u zijn;
  • Wat u wilt bereiken met het gesprek;
  • Wat u verwacht van de zorgverlener.

Het voeren van een dergelijk gesprek kan emoties oproepen, zowel bij u als bij de behandelaar. Emoties mogen er zijn, maar op het moment dat ze de voortgang van het gesprek belemmeren is een korte onderbreking een optie.

Een tweede gesprek kan nodig zijn om het gevoel van ontevredenheid los te laten en/of om afspraken te maken. Soms sluit hier de regiebehandelaar bij aan, om de onvrede bespreekbaar te maken. Wij hebben het streven er samen uit te komen. Wanneer het niet lukt de klacht naar tevredenheid op te lossen roepen wij Klachtenportaal Zorg in die u bijstaat.

Klik op de volgende link om de klachtenprocedure in te lezen: https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg/

Doe-het-zelf-knop Upload verwijzing