Onze huidige wachttijd bedraagt momenteel 3 maanden. 

Direct aanmelden!

groepstraining

SOVA 

Hoe ga je om met andere kinderen? Hoe ga je om met de gevoelens die plotseling opkomen? Hoe reageer je in moeilijke of lastige sociale situaties? Hoe kom je voor jezelf op en hoe geef je een grens aan? Dit kan voor sommige kinderen best lastig zijn, een klein steuntje in de rug kan dan helpend zijn. Hiervoor hebben we voor kinderen van 9-12 jaar de Sociale Vaardigheden (SOVA) opgezet. 

In deze training oefenen kinderen - in acht bijeenkomsten - met sociale situaties in een groepje van maximaal acht kinderen. Naast het oefenen is er ruimte voor het leren herkennen van gevoelens en gedachten. De training vindt plaats in een speelse gymzaal onder begeleiding van twee trainers (psychologen/orthopedagogen).

Tijdens deze bijeenkomsten oefenen de kinderen met vaardigheden zoals bijvoorbeeld: een wederkerig gesprekje voeren met een ander, oogcontact maken, hoe je kunt reageren op nare opmerkingen, vrienden maken en behouden. Doordat de kinderen spelenderwijs worden voorzien van ‘tools’ kunnen zij dit toepassen in hun dagelijks leven. Dit geeft veelal een boost voor het zelfvertrouwen. Ouders zijn een belangrijke schakel in de training, wanneer ouders weten wat hun kind leert kunnen zij hen hier ook in ondersteunen en aanmoedigen. Om deze reden hebben wij een online ouderbijeenkomst toegevoegd aan de training. In deze bijeenkomst worden ouders meegenomen in wat het kind heeft geleerd en hoe de ouder kan ondersteunen. 

Voor wie?

Kinderen van 8-12 jaar. 

Aantal sessies

8 sessies in totaal (de achtste sessie is een ouderbijeenkomst). Tevens is er een online bijeenkomst voor ouders waarin zij meegenomen worden in wat de kinderen leren in de training. 

Wanneer? 

Woensdagmidddag van 14:00-14:45

Locatie

Bodegraven, gymzaal. 

Zie onderstaand rooster voor alle data 

mijn kind doet mee!

Theraplay

 

Rooster kinderen van 9-12 jaar

Botter 17, Bodegraven- gymzaal (volg de voetstappen)

  1. Woensdag 27 september 2023
  2. Woensdag 4 oktober 2023 & tevens online ouderbijeenkomst van 10:00-11:00
  3. Woensdag 11 oktober 2023 
    Herfstvakantie
  4. Woensdag 25 oktober 2023
  5. Woensdag 1 november 2023
  6. Woensdag 8 november 2023
  7. Woensdag 15 november 2023

Woensdag 22 november 2023 – ouder & kind

Meld je hier aan voor deze training

Doe-het-zelf-knop Upload verwijzing