Onze huidige wachttijd staat op 12-16 weken.

Direct aanmelden!

weerbaarheids training

Rots en water
plus

De training Rots en Water krijgt steeds meer bekendheid onder ouders en kinderen. Een aantal scholen in Midden-Holland zijn gestart met deze specifieke methode. Dit is naar onze visie een positieve ontwikkeling. Scholen geven Rots en Water veelal gericht op de cultuur in de klas en proberen door middel van de training een positieve groepscultuur te creëren waarin respect voorop staat. De training die wij verzorgen noemen wij ‘Rots en Water plus’. De plus staat wat ons betreft voor dat stukje extra die de kleinschalige training meegeeft aan kinderen. Waarin de training Rots en Water op scholen zich veelal richten op de ‘klas’ richt de ‘Rots en Water plus’ zich meer op het individuele kind. Er zijn bijvoorbeeld leerdoelen opgesteld waarmee het kind aan de slag gaat in de training. Dit maakt dat onze training op maat is gesneden aan de hand van de hulpvragen. Daarbij komt dat er in onze training niet alleen maar gebruik gemaakt wordt van de Rots en Water methodiek, maar ook van andere trainingsmethoden zoals de algemene sociale vaardigheidstraining SOVA en de Kanjertraining. Ook wordt er in de training altijd aandacht besteed aan emoties en emoties leren (h)erkennen.

Thema’s in de training

In de training ‘Rots en Water plus’ komen verschillende thema’s aan bod waarin de nadruk ligt op het versterken van sociale vaardigheden en de weerbaarheid. Om deze reden valt de training onder de noemer: sociale vaardigheidstraining. Thema’s zoals: een praatje maken met een ander, complimenten geven en ontvangen, grenzen leren kennen en hiernaar handelen, nee-zeggen, pestkoppen negeren, zelfvertrouwen versterken en tenslotte het ‘herkennen van emoties bij jezelf en anderen’ komen aan bod. Het is een echte doe-training waardoor vele kinderen de training als leuk ervaren. De training wordt gegeven door ervaren trainers, die tevens opgeleid zijn tot Orthopedagoog/Kinderpsycholoog.

Wat leert uw kind van de training?

Het belangrijkste doel van onze training is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en leren grenzen stellen. Ook de ouders worden betrokken bij de training, tenslotte moeten zij het goede voorbeeld geven en begrijpen hoe ze hun kind het beste kunnen steunen en helpen. Er worden veel goede resultaten behaald met sociale vaardigheidstrainingen, zowel op korte als lange termijn, maar zoals bij elke therapie of training is het effect afhankelijk van de motivatie, inzet en betrokkenheid - van zowel het kind als in dit geval de ouder.

Praktische informatie

De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 45 minuten + een zevende ouderbijeenkomst. De training vindt om de week plaats. Het groepje bestaat uit een klein groepje, gebaseerd op twee trainers. Hierdoor is het een intensieve training met veel persoonlijke aandacht. De zevende bijeenkomst is de ouderbijeenkomst waarin ouders uitgenodigd worden om te kijken wat hun kind heeft geleerd. Ouders krijgen na elke trainingsbijeenkomst een mailtje waarin toegelicht staat wat het eventuele huiswerk is en wat er is gedaan/geleerd. Wij waarderen het als ouders deze wekelijkse mail aandachtig lezen zodat ouders op de hoogte zijn hoe de training verloopt. Goed om te noemen is dat de training voor kinderen van 6-8 jaar vooral spelenderwijs wordt vormgegeven. Binnen deze training zal minder middels theorie gewerkt worden maar meer met ‘doen’ in de vorm van spel en oefenen. In leeftijdscategorie van 9-12 jaar is het mogelijk om meer uitleg te geven en kinderen vaker ervaringen te laten delen.

Drie maal per schooljaar start er een groep Rots en Water in de categorie 6-8 jaar en 9-12 jaar.

Kosten


Wanneer kinderen bij ons in behandeling of onderzoek zijn wordt de training, met uitzonderingen daargelaten, volledig vergoed. Ook is het mogelijk om de training vergoed te krijgen door aan te melden bij het Sociaal Team in uw woonplaats of de kwestie te bespreken bij de huisarts. Ouders die geen instanties of andere professionals willen betrekken kunnen ervoor kiezen om de training zelf te bekostigen.

de training bedraagt eenmalig € 225,00,- 
Hier zit het intakegesprek bij inbegrepen.

Mijn kind doet mee! 

Sociale vaardigheidstraining

Er start weer een training in januari 2022. 

rooster

GROEP 6-8 JAAR & 9-12 jaar

LOCATIE: BOTTER 17 BODEGRAVEN

Trainers: nader te bepalen

 

Rooster volgt in oktober 2022. In oktober start er een vervangende training, namelijk de SOVA voor kinderen vanaf 9-12 jaar. Zie onze groepsagenda. 


 

Meld je hier aan voor deze training

Doe-het-zelf-knop Upload verwijzing