Wij hebben momenteel een wachtlijst van ongeveer vier maanden. 

Direct aanmelden!

Voortraject - direct starten zonder wachtlijst

U kunt kiezen om direct – zonder wachtlijst - met een voortraject te starten. Dit voortraject omvat 3-5 sessies waarin wij met ouders werken om het gedrag van het kind te begrijpen en ouderlijke vaardigheden te versterken. Immers spelen ouders een hele grote rol in de ontwikkeling van het kind. We werken met de mindset dat het een illusie is om te denken dat je in het ouderschap 100% controle hebt over je kind. Wel hebben ouders controle over hun eigen gedrag als ouder. Met deze mindset gaan we aan de slag om het gedrag van het kind positief te beïnvloeden. Het voordeel aan een voortraject is dat tijdens het wachten op hulp ouders zelf alvast aan de slag kunnen. Dit kan al een heleboel verlichting bieden.

Kosten
Het voortraject is particulier, dat wil zeggen dat ouders het voortraject zelf bekostigen. Een sessie bedraagt 95,- en duurt 60 minuten. Het voortraject omvat maximaal vijf sessies. Het kind wordt niet gezien in het voortraject, het is uitsluitend bedoeld om ouders te versterken en te begeleiden. 

Tijdens het voortraject blijven ouders en kinderen met hun hulpvraag op de wachtlijst staan. Het behandeltraject waarvoor ouders/kinderen op de wachtlijst staan wordt middels verwijzing of beschikking 100% vergoed. Wanneer je aan de beurt bent voor het behandeltraject kan er (kosteloos) een overdracht plaats vinden zodat de therapeut op de hoogte is van het voortraject. Uiteraard enkel in overleg met ouders.

Uitsluitend online via ZOOM
De sessies worden online via ZOOM aangeboden en kunnen op aanvraag ook in de avond ingepland worden. De sessies zijn met een ervaren professional (Orthopedagoog/Psycholoog) die SKJ (kwaliteitsregister) dan wel BIG (register beroepsgroep gezondheidszorg) geregistreerd zijn. 

Voorbeelden van hulpvragen tijdens een voortraject:

  • Hoe ga ik om met het temperamentvolle gedrag van mijn kind? 
  • Ik heb vragen over de ontwikkeling van mijn kind.
  • Mijn kind laat veel dwangmatig/angstig gedrag zien, hoe kan ik mijn kind stimuleren toch dingen aan te gaan?
  • Ik ben onzeker in het ouderschap, ik zou graag willen bekijken of ik aansluit bij wat mijn kind nodig heeft. 
  • Mijn kind vraagt veel aandacht, ik kan het steeds minder goed opbrengen en word steeds vaker boos. Hoe kan ik hier mee omgaan? 
  • Mijn kind is gevoelig voor prikkels, hoe bied ik als ouder ondersteuning?
  • Ik denk dat mijn kind autisme of adhd heeft, hoe ga ik hier mee om? 
  • Ik heb vragen over de opvoeding, ik zou hier graag over willen sparren. 
  • Ik heb negatieve bagage uit mijn eigen opvoeding meegenomen, dit belemmert mij om mijn kind op te voeden zoals ik zou willen. Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind hier geen last van heeft? 

Hoe vraag je een voortraject aan?
Schrijf in het aanmeldformulier dat u gebruik wilt maken van een voortraject. Er wordt dan dezelfde week nog contact opgenomen. Heeft u een aanmeldformulier ingevuld en wilt u toch alsnog gebruik maken van een voortraject? Mail dan naar aanmelding@een-stap-voor.nl en geef aan dat je gebruik wilt maken van het voortraject. 

Temperamentvolle kinderen

Doe-het-zelf-knop Upload verwijzing